Un missatge als governs del món.

Edward Snowden va revelar la col·laboració entre governs del món sencer i poderoses empreses del Silicon Valley per convertir la tecnologia que fem servir en el nostre dia a dia en eines de control social, polític i econòmic. Aquesta injustificable violació en massa de la nostra confiança i privacitat està afectant el potencial democràtic d’Internet i posant en risc el seu futur .

L’any passat, Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil, va condemnar les activitats d’aquesta xarxa global d’espionatge electrònic en el seu discurs a l’Assemblea General de l’ONU. I va convocar el Fòrum NETmundial ( Trobada Multisectorial Global sobre el futur de la Governança d’Internet) .

Tot i la promesa, la versió més recent del document NETmundial “Principis de la governança d’Internet” [ 1 ] és frustrant , perquè està buida de contingut real i no té força. Les referències incloses en la primera versió [ 2 ] sobre la no discriminació de les comunicacions (Neutralitat de la Xarxa) o sobre la carrera armamentística de ciberarmes van ser retirades. El text proposat ni esmenta la vigilància en massa feta per la NSA amb la participació activa d’empreses com Google , Apple, Facebook, Microsoft etc. A més, falla en no proposar cap acció concreta al respecte.

Els governs tenen l’obligació moral de protegir les llibertats fonamentals dels seus ciutadans contra agressions d’entitats públiques i privades. Esperem que protegeixin l’arquitectura descentralitzada d’Internet Lliure com un bé comú planetari .

Exigim que els governs prenguin decisions concretes :

I . Adoptin l’exemple del Brasil amb el “Marc Civil d’Internet”, una legislació robusta que protegeix la nostra llibertat i la Neutralitat de la Xarxa , lliure de mecanismes de censura i de vigilància global com la retenció de dades administratives. [ 3 ]

II . Prenguin mesures efectives per tornar la tecnologia a les mans dels ciutadans, invertint recursos per promoure i reforçar: l’accés universal a Internet, programari lliure; hardware que els ciutadans puguin controlar i en què puguin confiar, arquitectures descentralitzades i criptografia punt a punt . I que posin fi a la militarització de l’espai cibernètic.

En cas contrari, els governs seran, en la millor de les hipòtesis, còmplices d’aquest règim de censura i vigilància global. En la pitjor de les hipòtesis, actuaran contra els interessos dels ciutadans i atacaran de forma deliberada la Internet Lliure.

[ 1 ] Vegi i comenteu aquí : http://document.netmundial.br/1-internet-governance-principles/

[ 2 ] Vegeu l’esbós filtrat per Wikileaks a: https://wikileaks.org/netmundial-outcome/

[ 3 ] La versió actual del Marc Civil d’Internet està sent discutida al Senat del Brasil i obliga a retenir dades per part dels proveïdors, el que significa un retrocés en l’avanç d’Internet Lliure .

http://www.netmundial.net